Nghiên cứu khoa học

DS Cán bộ-Giáo viên cử tham dự tập huấn viết sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2014- 2015

DS Cán bộ-Giáo viên cử tham dự tập huấn viết sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2014- 2015

Hoạt động viết SKKN năm học 2013-2014 trường TCNN Hà Nội

Hoạt động viết SKKN năm học 2013-2014 trường TCNN Hà Nội

DS Cán bộ-Giáo viên cử tham dự tập huấn Sử dụng bảng tương tác Năm học 2014- 2015

DS Cán bộ-Giáo viên cử tham dự tập huấn Sử dụng bảng tương tác Năm học 2014- 2015

Tin khác

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin là gì?

Mô hình trọng tâm năm 2022 tại trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội

Nông nghiệp công nghệ cao - Xu thế tất yếu

Siemens Xcelerator - Một nền tảng doanh nghiệp số mở nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số

Ngải cứu có hoạt chất chống virus COVID-19 rất mạnh

Nhiều địa phương áp dụng các giải pháp công nghệ phòng chống Covid-19

8 'vũ khí' công nghệ thông tin phòng chống dịch Covid-19 đắc lực

Ổ cứng dung lượng lớn khan hàng vì cơn bão "Bitcoin xanh"

Công nghệ “Tự động làm sạch” - giải pháp mới trong xử lý ô nhiễm môi trường

Chuyển đổi số, cuộc cách mạng toàn dân

ĐỐI TÁC