Nghiên cứu khoa học

Nông nghiệp công nghệ cao - Xu thế tất yếu

Sau đại dịch Covid-19 thì ngành nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Quá trình hội nhập quốc tế đòi hỏi chất lượng nông sản càng cao; cùng với diện tích đất bị thu hẹp do đô...

Tin khác

Nông nghiệp công nghệ cao - Xu thế tất yếu

Siemens Xcelerator - Một nền tảng doanh nghiệp số mở nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số

Ngải cứu có hoạt chất chống virus COVID-19 rất mạnh

Nhiều địa phương áp dụng các giải pháp công nghệ phòng chống Covid-19

8 'vũ khí' công nghệ thông tin phòng chống dịch Covid-19 đắc lực

Ổ cứng dung lượng lớn khan hàng vì cơn bão "Bitcoin xanh"

Công nghệ “Tự động làm sạch” - giải pháp mới trong xử lý ô nhiễm môi trường

Chuyển đổi số, cuộc cách mạng toàn dân

10 xu hướng công nghệ hàng đầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Cẩm nang phòng ngừa chó bị sốc nhiệt. Các chống nóng mùa hè cho chó.

ĐỐI TÁC