Tuyển sinh

“3 chung” và những câu chuyện đổi mới tuyển sinh

Năm 2002, nhằm chấn chỉnh tình trạng “lộn xộn” trong việc tự chủ tuyển sinh giải pháp “ 3 chung” đã được áp dụng. Tuy được đánh giá là phương án hiệu quả nhưng quá trình tồn tại không ít lần “ 3...

Truyền thông tuyển sinh của trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội

Theo kế hoạch của nhà trường, tháng 3 là bắt đầu mùa tuyển sinh năm 2016 – 2017, mùa tuyển sinh hệ Cao đẳng...

ĐỐI TÁC