Đào tạo Lịch coi thi Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Thời khóa biểu


Tin mới

Lịch tuần Tuần 11 (Từ 17/10/2022 - 23/10/2022)

Thời khóa biểu Tuần 11 (từ 17/10/2022 đến 23/10/2022)

Lịch tuần 10 (Từ 10/10/2/22 - 16/10/2022)

Thời khóa biểu Tuần 10 (từ 10/10/2022 đến 15/10/2022)

Lịch tuần 09 (Từ 03/10/2/22 - 09/10/2022)

Thời khóa biểu Tuần 09 (từ 03/10/2022 đến 09/10/2022)

Xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2022 tại trường Cao Đẳng Công nghệ và Môi trường HN

Kế hoạch Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2022 tại trường Cao Đẳng Công nghệ và Môi trường HN

Lịch tuần 08 (Từ 26/09/2022 - 03/10/2022)

Lịch coi thi Tuần 08 (từ 26-09-2022 đến 02-10-2022)

Thời khóa biểu Tuần 08 (từ 26/09/2022 đến 02/10/2022)

Lịch tuần 07 (Từ 19/09/2022 - 25/09/2022)

ĐỐI TÁC