Đào tạo Lịch coi thi Chương trình đào tạo Thời khóa biểu

Ưu đãi về lương rất quan trọng để thu hút người giỏi vào sư phạm

Bên hành lang Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã có trao đổi về dự án Luật này.

ĐỐI TÁC