Đào tạo Lịch coi thi Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Thời khóa biểu

Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 2222/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Tin mới

ĐỐI TÁC