Đào tạo Lịch coi thi Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Thời khóa biểu


Tin mới

Tiếp tục tăng cường giải pháp nhằm xây dựng văn hoá học đường

Lịch tuần 04 (Từ 29/08/2022 - 04/09/2022)

Thời khóa biểu Tuần 04 (từ 29/083/2022 đến 04/09/2022)

Hoạt động thực hành rèn nghề của học sinh, sinh viên ngành TT – BVTV

Lịch tuần T03 (Từ 22/08/22 - 26/08/2022)

Thời khóa biểu Tuần 03 (từ 22/083/2022 đến 28/08/2022)

Thời khóa biểu Tuần 02 (từ 15/08/2022 đến 21/08/2022)

Lịch tuần 02 (Từ 15/08/2022 - 21/08/2022)

Nông nghiệp công nghệ cao - Xu thế tất yếu

Thời khóa biểu Tuần 01 (từ 08/08/2022 đến 14/08/2022)

Điều kiện để hành nghề dịch vụ thú y của Sinh viên sau khi tốt nghiệp

Dịch vụ chăm sóc thú cưng, hướng mới cho hoạt động nghề nghiệp Thú y

ĐỐI TÁC