Đào tạo Lịch coi thi Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Thời khóa biểu

Hoạt động thực hành rèn nghề của học sinh, sinh viên ngành TT – BVTV

Đến với trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội các em đăng ký học ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ được tham gia thực hành thực tập với đầy đủ cơ sở, trang thiết bị vật chất phù hợp...

Tin mới

Thời khóa biểu Tuần 09 (từ 03/10/2022 đến 09/10/2022)

Xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2022 tại trường Cao Đẳng Công nghệ và Môi trường HN

Kế hoạch Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2022 tại trường Cao Đẳng Công nghệ và Môi trường HN

Lịch tuần T08 (Từ 26/09/2022 - 03/10/2022)

Lịch coi thi Tuần 08 (từ 26-09-2022 đến 02-10-2022)

Thời khóa biểu Tuần 08 (từ 26/09/2022 đến 02/10/2022)

Lịch tuần 07 (Từ 19/09/2022 - 25/09/2022)

Thời khóa biểu Tuần 07 (từ 19/09/2022 đến 25/09/2022)

Thời khóa biểu Tuần 06 (từ 12/09/2022 đến 18/09/2022)

Lịch tuần 06 (Từ 12/09/2022 - 18/09/2022)

Lịch tuần T05 (Từ 05/09/22 - 11/09/2022)

Thời khóa biểu Tuần 05 (từ 05/09/2022 đến 11/09/2022)

ĐỐI TÁC