Nghiên cứu khoa học

DS Cán bộ-Giáo viên cử tham dự tập huấn viết sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2014- 2015

DS Cán bộ-Giáo viên cử tham dự tập huấn viết sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2014- 2015

Hoạt động viết SKKN năm học 2013-2014 trường TCNN Hà Nội

Hoạt động viết SKKN năm học 2013-2014 trường TCNN Hà Nội

DS Cán bộ-Giáo viên cử tham dự tập huấn Sử dụng bảng tương tác Năm học 2014- 2015

DS Cán bộ-Giáo viên cử tham dự tập huấn Sử dụng bảng tương tác Năm học 2014- 2015

ĐỐI TÁC