Nghiên cứu khoa học

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin là gì?

Hàng triệu người trên thế giới mỗi ngày đều sử dụng các chức năng trong hệ thống thông tin, nhưng trong thực tế có nhiều ứng dụng chưa đáp ứng được yêu cầu của người dùng và nhà quản lý. Vì vậy,...

Mô hình trọng tâm năm 2022 tại trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội

TÊN ĐỀ TÀI:“Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi trồng quả thể nấm đông trùng hạ thảo loài Cordyceps militaris tại Trường Cao đẳng Công nghệ và môi trường Hà Nội” TÁC GIẢ MÔ...

Nông nghiệp công nghệ cao - Xu thế tất yếu

Sau đại dịch Covid-19 thì ngành nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Quá trình hội nhập quốc tế đòi hỏi chất lượng nông sản càng cao; cùng với diện tích đất bị thu hẹp do đô...

Tin mới

ĐỐI TÁC