Sinh viên


Tin mới

Lịch tuần T12 (từ 21-10-2019 đến 25-10-2019)

Thời khóa biểu T12 (từ 21-10-2019 đến 27-10-2019)

Công nghệ 3-trong-1 mới: "đảo năng lượng Mặt Trời" sẽ vừa hút CO2 trong nước biển, vừa tạo ra methanol để làm nhiên liệu

Thông báo lễ bế giảng khóa K1C

Lịch trực giám sát cải tạo nhà A1 - A2 (từ 14-10-2019 đến 20-10-2019)

Lịch tuần T11 (từ 14-10-2019 đến 18-10-2019)

Thời khóa biểu T11 (từ 14-10-2019 đến 20-10-2019)

Lịch coi thi T11 (từ 14-10-2019 đến 20-10-2019)

Lịch trực giám sát cải tạo nhà A1-A2 (từ 7-10-2019 đến 13-10-2019)

Lịch tuần T10 (từ 7-10-2019 đến 11-10-2019)

Lịch coi thi T10 (từ 7-10-2019 đến 13-10-2019)

Thời khóa biểu T10 (từ 7-10-2019 đến 13-10-2019)

ĐỐI TÁC