Thời khóa biểu T23 (7 - 13/1/2019)

Tải thời khóa biểu tuần 23 các lớp TC K51-52 và CD K1-2 tại đây

Tải thời khóa biểu tuần 23 các lớp TC K53 tại đâyĐỐI TÁC