Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 tại trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội

     Trong không khí phấn khởi của mùa tuyển sinh 2018 đầy triển vọng, sáng 20 tháng 10 năm 2018, lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 của Trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường HN đã long trọng diễn ra. Với sự tham gia của 300 học sinh , sinh viên, đại diện cho gần 800 học sinh sinh viên toàn trường, bầu không khí phấn khởi của ngày tựu trường đã được thể hiện trong bài diễn văn khai giảng của Thầy Hoàng Đức Khiêm, Bí thư đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Với nhà trường, năm học 2018 – 2019 tiếp tục là năm học đổi mới đào tạo nghề nghiệp theo tinh thầnNghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới là đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tiến bộ của khoa học - công nghệ.Đặc biệt năm học này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của nhà trường chúng ta. Đây là năm học bắt đầu một giai đoạn Nhà trường triển khai đồng bộ cả ba hệ đào tạo Cao Đẳng, TCNN và dạy nghề ngắn hạn. Trong lễ khai giảng còn có sự hiện diện của gần 20 đơn vị liên kết đào tạo với nhà trường là các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục trường xuyên các quận huyện thuộc Hà Nội và một số doanh nghiệp khác, đây là khối gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và các đơn vị sử dụng nhân lực, đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội.
     Nhiệm vụ trọng tâm mà toàn trường phải tập trung thực hiện trong năm học mới 2018-2019 là:
1. Hoàn thiệnvà nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Có kế hoạch và giải pháp cụ thể để đẩy mạnh thực hiện các đề án về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ và giáo viên đầu ngành.
2. Tiếp tục triển khai sâu rộng hơn nữa phương thức đào tạo, quy mô đào tạo nghề chất lượng cao, đa dạng hoá các loại hình đào tạo, theo hướng nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội.
3. Xây dựng và triển khai các đề tài NCKH, SKKN nhằm khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị  và trí lực của thầy và trò phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao cộng nghệ.
4. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo hướng đơn giản hoá và rút ngắn các thủ tục; tăng cường ứng dụng tin học trong quản lí và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý trong trường; tích cực tìm các giải pháp tăng thêm nguồn thu, tăng cường đầu tư chiều sâu về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập.
5. Đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt, học tốt nhằm tiếp tục thực hiện phong trào“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao đạo đức nhà giáo, góp phần giữ vững nề nếp học đường, tạo dựng môi trường văn hoá cộng đồng, nâng cao chất lượng đào tạo để đảm bảo sự phát triển nhanh và thành công hơn nữa của nhà trường.
Để hoàn thành các nhiệm vụ nói trên, mỗi tập thể, đơn vị và cá nhân CBGVNV và học sinh trong trường cần chủ động và tích cực hơn nữa trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác được giao, đồng thời tranh thủ và khai thác tối đa sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tập thể và cá nhân ở trong và ngoài trường,  nhằm huy động sức mạnh tổng lực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường./.
Một số hình ảnh lễ khai giảng năm học mới 2018 -2019:
 
 
Thầy Hoàng Đức Khiêm, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng năm học 2018 - 2019


 
 ĐỐI TÁC