Hàng loạt thay đổi trong tuyển sinh 2018

Mùa tuyển sinh 2018, thí sinh cần hết sức lưu ý, bởi có hàng loạt thay đổi trong tuyển sinh ngành Sư phạm, điểm ưu tiên, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, đối tượng tuyển thẳng…

CHỈ GIỮ ĐIỂM SÀN SƯ PHẠM

Bộ GD – ĐT tạo vừa ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017 của Bộ trưởng Bộ GD – ĐT. Theo đó, Quy chế Tuyển sinh có một số thay đổi quan trọng, các bậc phụ huynh và học sinh cần lưu ý.

Thông tư số 07 nêu rõ, đối với các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, các trường tự xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, công bố trên trang thông tin điện tử của trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD – ĐT trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng. Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi, môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi, môn thi của từng tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định điều 7 của Quy chế. Điểm thi được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ xét trúng tuyển theo các điều kiện phụ do trường đã thông báo. Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu, ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn. Các trường có thể thực hiện nhiều đợt tuyển sinh trong năm, đề án tuyển sinh của các đợt phải được công bố trên trang thông tin điện tử của trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD – ĐT trước khi thí sinh đăng ký xét tuyển ít nhất 10 ngày. Các trường phải cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển, danh sách thí sinh nhập học của các đợt tuyển sinh lên trang thông tin điện tử của trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ.

Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2017.

Theo Quy chế sửa đổi, Bộ chỉ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên ở các trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp để các trường xây dựng phương án xét tuyển. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT với ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên. Cụ thể, đối với trình độ đại học, xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi. Các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên. Đối với trình độ cao đẳng, trung cấp xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên. Riêng các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất hệ cao đẳng, Sư phạm Thể dục thể thao bậc trung cấp xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại Trung bình trở lên.

Bộ cũng yêu cầu trong đợt 1, các trường đào tạo giáo viên có thủ tục sơ tuyển thì tổ chức thi đánh giá năng lực chuyên biệt hoặc có môn thi năng khiếu kết hợp với sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia phải hoàn thành việc cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ, trước ngày 14/7/2018. Trong các đợt xét tuyển bổ sung, phải hoàn thành việc cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ trước khi xét tuyển. Các thông tin cập nhật gồm: Danh sách các thí sinh đã đạt yêu cầu sơ tuyển, danh sách các thí sinh đã đạt yêu cầu đánh giá năng lực chuyên biệt hoặc đạt yêu cầu môn năng khiếu.

BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TUYỂN THẲNG 

Quy chế cũng sửa đổi bổ sung đối tượng được giải thưởng trong các cuộc thi mỹ thuật do Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch tổ chức được xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp các ngành đào tạo tương ứng. Đồng thời, Quy chế bổ sung đối tượng người đạt một trong các giải Nhất, Nhì, Ba tại các kỳ thi Tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế, nếu có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định sẽ được tuyển thẳng vào các trường để học ngành, nghề phù hợp với nghề đã đoạt giải.

Bộ GD-ĐT nêu rõ, các trường công bố công khai chỉ tiêu, tiêu chí, phạm vi ngành nghề, chương trình định hướng đào tạo để xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong Đề án tuyển sinh của trường. Nguyên tắc là xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần. Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng tại Sở GD – ĐT, trước ngày 20/5/2018. Thí sinh nếu không sử dụng quyền xét tuyển thẳng thì phải đăng ký xét tuyển theo quy định và phải nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tại Sở GD – ĐT, trước ngày 20/5/2018. Trước 17h ngày 18/7/2018, các trường tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GD – ĐT để thông báo cho thí sinh.

Năm nay, Bộ GD – ĐT sửa đổi cũng điều chỉnh giảm điểm ưu tiên giữa các khu vực và đối tượng. Cụ thể, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 tương ứng với tổng điểm 3 bài thi, môn thi trong tổ hợp môn xét tuyển không nhân hệ số theo thang điểm 10. Đồng thời, bỏ quy định chính sách ưu tiên riêng đối với học sinh ở các địa phương khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Để tuyển sinh năm 2018, các trường cần cung cấp đầy đủ thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng, cơ sở vật chất, như phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm, các trang thiết bị chính yếu, học liệu, đội ngũ giảng viên, quy mô đào tạo… Đặc biệt, các trường cần công bố tỷ lệ sinh viên chính quy có việc làm sau 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp của 2 năm gần nhất so với năm tuyển sinh theo khối ngành. Trong trường hợp thay đổi nội dung đề án, trường phải công bố công khai trước ít nhất 10 ngày, tính đến ngày đầu tiên thí sinh điều chỉnh nguyện vọng và có trách nhiệm thông báo tới thí sinh có liên quan về việc thay đổi nội dung đề án. Các trường không công khai đầy đủ các thông tin theo quy định này không được thông báo tuyển sinh. Trường hợp kê khai thông tin không đúng với điều kiện thực tế sẽ bị xử lý.

HAI CÁCH ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG

Bộ hướng dẫn các sở GD – ĐT chỉ đạo các đơn vị thu nhận phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp và phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp. Hướng dẫn thí sinh có nhu cầu thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi có kết quả thi THPT quốc gia. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển một lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức trực tuyến hoặc bằng phiếu đăng ký xét tuyển. Nếu điều chỉnh đăng ký xét tuyển bằng phương thức trực tuyến, thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong phiếu đăng ký dự thi.

Nếu điều chỉnh bằng phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong phiếu đăng ký dự thi và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định. Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký xét tuyển và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ. Thí sinh ghi đúng mã trường, mã ngành, nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại. Điểm thu nhận hồ sơ phải yêu cầu thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trong thời gian quy định và đề nghị điều chỉnh sai sót.

Bộ GD – ĐT cũng đề nghị các trường công khai mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đối với các tổ hợp xét tuyển khác nhau sau khi có kết quả thi THPT quốc gia và các điều kiện khác không trái với quy chế tuyển sinh, mức điểm tối thiểu của từng bài thi, môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển do các trường quy định nhưng không trái với quy chế thi THPT quốc gia, xét công nhận tốt nghiệp THPT và nêu rõ trong đề án tuyển sinh. Các trường tuyển sinh ngành đào tạo giáo viên phải công khai mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đối với các tổ hợp xét tuyển khác nhau sau khi có kết quả thi THPT quốc gia. Trong thời gian thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, các trường không cập nhật, không công bố thông tin thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường.

Nguồn: Http://www.svvn.vn

ĐỐI TÁC