Truyền thông tuyển sinh của trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội

Theo kế hoạch của nhà trường, tháng 3 là bắt đầu mùa tuyển sinh năm 2016 – 2017, mùa tuyển sinh hệ Cao đẳng...

Theo kế hoạch của nhà trường, tháng 3 là bắt đầu mùa tuyển sinh năm 2016 – 2017, mùa tuyển sinh hệ Cao đẳng đầu tiên của trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội. Với hai chuyên ngành đã được cấp phép đào tạo là  Dịch vụ thú y, Bảo vệ thực vật  và ba chuyên ngành chuẩn bị cấp phép đào tạo là Kế toán, Quản lý đất đai, Quản trị doanh nghiệp, nhà trường đã xây dựng chương trình truyền thông đến khối 12 của các Trung tâm giáo dục thường xuyên của Thành phố Hà Nội. Thông tin đến với các em bao gồm những nội dung cơ bản của chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, vị trí việc làm và nhu cầu sử dụng nhân lực của xã hội đối với các chuyên ngành trên. Ngoài ra, những thắc mắc về quy chế tuyển sinh và trách nhiệm quyền lợi của sinh viên trong quá trình đào tạo tại nhà trường cũng được truyền tải đến các em một cách ngắn gọn, dễ hiểu và chính xác. Được sự nhất trí và phối hợp hiệu quả của các Trung tâm GDTX cùng với sự nhiệt tình, trách nhiệm của các thầy cô giáo trong Ban truyền thông tuyển sinh của nhà trường, những thông tin hữu ích về các ngành đào tạo và công tác tuyển sinh đã đến với người học. Hy vọng rằng, sẽ có nhiều bạn, yêu mến những ngành học của nhà trường sẽ đến với trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội, một địa chỉ đào tạo công lập tin cậy trong lĩnh vực sinh học, công nghệ và quản lý kinh tế của ngành nông nghiệp Thủ đô.
     Một số hình ảnh Ban truyền thông tuyển sinh của nhà trường tiếp xúc học sinh tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên của Hà Nội: 
 

ĐỐI TÁC