Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin là gì?

Hàng triệu người trên thế giới mỗi ngày đều sử dụng các chức năng trong hệ thống thông tin, nhưng trong thực tế có nhiều ứng dụng chưa đáp ứng được yêu cầu của người dùng và nhà quản lý. Vì vậy, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin (PT&TKHTTT) có vai trò rất quan trọng vì có được cái nhìn đầy đủ, chính xác về hệ thống thông tin sẽ xây dựng trong tương lai nhằm thuận lợi cho việc sửa chữa,  bổ sung và phát triển hệ thống khi có yêu cầu. Hơn thế nữa, còn tránh được những sai lầm trong thiết kế, cài đặt.

Tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Hệ thống (system) là một tập quy trình nghiệp vụ liên quan đến nhau, các quy trình này kết hợp với nhau để thực hiện một mục đích cụ thể.
Ví dụ: Hệ thống tính lương lưu giữ thông tin về các lần thanh toán, hệ thống quản lý kho lưu giữ thông tin của các lần nhập-xuất kho…
Hệ thống thông tin là một tập hợp các thành phần tích hợp để thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu chung và cung cấp thông tin, kiến thức và các sản phẩm kỹ thuật số.
Các hệ thống thông tin được cấu thành bởi bốn thành phần chính gồm có:

1. Nhiệm vụ
2. Con người
3. Cấu trúc (hoặc vai trò)
4. Công nghệ

Đây là 4 thành phần cơ bản nhất của hệ thống thông tin được cấu thành từ trước đến nay. Một hệ thống thông tin (dựa trên máy tính) về cơ bản là một IS (Information Systems) sử dụng công nghệ máy tính để thực hiện một số hoặc tất cả các nhiệm vụ theo kế hoạch của nó. Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin dựa trên cơ sở của máy tính là: phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu, mạng, quy trình.
Phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu và mạng tạo nên cái được gọi là nền tảng công nghệ thông tin. Nhân viên công nghệ thông tin sử dụng các thành phần để tạo ra các hệ thống thông tin theo dõi, đánh giá rủi ro và quản lý dữ liệu.

Vậy phân tích và thiết kế hệ thống là gì?
Đây là quy trình để phát triển và bảo trì một ứng dụng hế thống thông tin với mục đích nâng cao hiệu quả công việc. Ví dụ: ứng dụng quản lý kho cho nhà sách để theo dõi số sách tồn kho của những cuốn bán chạy, ứng dụng quản lý lương theo dõi mức lương hiện tại của nhân viên,…
Tại sao chúng ta cần phải phân tích hệ thống? Phân tích hệ thống giúp mang lại sự thay đổi cho tổ chức và con người, giúp tổ chức thành công, hiểu được cần thay đổi những gì, biết được cách thay đổi phù hợp với tình trạng hiện tại. Để phân tích và thiết kế hệ thống thông tin ta cần trải qua 6 giai đoạn:

1. Khảo sát dự án
2. Phân tích hệ thống
3. Thiết kế
4. Xây dựng
5. Kiểm thử
6. Triển khai và bảo trì

Với bài viết này, chúng ta đã nắm được tổng quan của việc phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, nắm được các quy trình trong phân tích hệ thống. Cho thấy tầm quan trọng của việc phân tích hệ thống, các kỹ sư công nghệ thông tin cần hiểu và nắm rõ về việc phân tích hệ thống thông tin để thiết kế một hệ thống đảm bảo, đáp ứng phù hợp yêu cầu khách hàng, tránh bảo trì nhiều lần gây ra việc phát sinh nhiều chi phí không cần thiết.

Ths.Trần Hoài Nam, Ths.Nguyễn Thị Huê - Khoa Cơ Tin-TNMT

ĐỐI TÁC