Hoạt động thực hành rèn nghề của học sinh, sinh viên ngành TT – BVTV

Đến với trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội các em đăng ký học ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ được tham gia thực hành thực tập với đầy đủ cơ sở, trang thiết bị vật chất phù hợp với từng môn học của ngành Trồng trọt – Bảo vệ thực vật.

Trong thời gian thực hành, rèn nghề, học sinh, sinh viên sẽ được tham gia vào các hoạt động của cơ sở như:

  1. Tổ chức sản xuất, trồng trọt các mô hình vườn cây ăn quả, hoa cây cảnh.
  2. Mô hình trồng cây ứng dụng công nghệ cao.
  3. Hoạt động tại phòng thí nghiệm như nuôi nấm đông trùng …

Sau khi trải nghiệm các hoạt động thực hành, rèn nghề của ngành Trồng trọt – Bảo vệ thực vật, người học có khả năng:

  1. Độc lập sản xuất kinh doanh kinh tế hộ gia đình, trồng, chăm sóc và phòng trừ dịch hại các cây lương thực, thực phẩm, cây rau, hoa cây cảnh, cây ăn quả … .
  2. Làm việc và công tác trong các trang trại cây trồng do các chủ doanh nghiệp quản lý, .
  3. Tham gia công tác kỹ thuật trồng trọt và bảo vệ thực vật tại các cơ sở xã, huyện, trạm khuyến nông tại trung ương và địa phương. 
  4. Tham gia phục vụ nghiên cứu, kinh doanh vật tư trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.
 

Một số hình ảnh hoạt động thực hành, rèn nghề của học sinh, sinh viên ngành Trồng trọt – Bảo vệ thực vật
 
KHOA KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP 

ĐỐI TÁC