Nông nghiệp công nghệ cao - Xu thế tất yếu

Sau đại dịch Covid-19 thì ngành nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Quá trình hội nhập quốc tế đòi hỏi chất lượng nông sản càng cao; cùng với diện tích đất bị thu hẹp do đô thị hóa, do biến đổi khí hậu trong khi dân số tăng nên nhu cầu lương thực không ngừng tăng lên… là những thách thức rất lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang là xu hướng tất yếu, là câu trả lời cho việc phát triển nền nông nghiệp nước nhà.

     Muốn vậy, chúng ta cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có chuyên môn, tay nghề vững vàng để có thể đáp ứng với xu hướng tất yếu của xã hội, đảm bảo các sản phẩm Nông nghiệp đưa ra thị trường trong nước và quốc tế phải an toàn theo các tiêu chí VietGAP, Hữu cơ, GlobalGAP, …. 

      

    

     Trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội là môi trường tuyệt vời đào tạo ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Với đội ngũ giảng viên có trình độ, chuyên môn cao thường xuyên tham gia tập huấn, đào tạo và cầm tay chỉ việc cho người dân trên khắp các vùng miền nhằm thay đổi nhận thức và hiểu biết về sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và bảo đảm sự phát triển nông nghiệp bền vững chất lượng cao và có thể giúp người dân đưa sản vật của mình vươn ra tầm quốc tế.

     Xác định tầm quan trọng của nông nghiệp ứng dụng công nghệ giúp thay đổi bức tranh nông nghiệp nước nhà, đưa nền nông nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Nhà trường đã phối kết hợp với các đơn vị, trung tâm, doanh nghiệp… đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến; do làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh nên sản lượng và chất lượng nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế tăng.      Đồng thời hướng dẫn các đơn vị sản xuất trồng trọt áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) ngày càng mở rộng và hiệu quả mang lại sản phẩm an toàn, chất lượng tốt, năng suất cao. Bên cạnh đó, việc mở rộng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất cùng với kết quả nghiên cứu, đánh giá, triển khai mô hình cánh đồng mẫu lớn đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị …
 

KHOA KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

ĐỐI TÁC